DİKKAT GELİŞTİRME PROGRAMI(DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE)

Dikkat eksikliği hiperaktivitenin etiyolojisinde birçok genetik, çevresel ve biyolojik faktör rol oynamakla birlikte çocukluk çağında yaygın görülen bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Dikkat eksikliği hiperaktivite (DEHB) tanısı almış çocukların ebeveynlerinin çoğu çocuklarının bebeklik döneminden itibaren aşırı hareketli olduğunu dile getirmektedir. Okul çağında DEHB tanılı çocukların bu tanıyı almayanlara göre akademik işlevselliklerinin daha fazla bozulduğu, okul başarılarının daha düşük olduğu ve sınıf tekrarı yapma oranlarının arttığı bildirilmektedir. Merkezimizde dikkat ve algı testleri uygulanmakta,ergoterapistimiz tarafından da duyusal temelli bir sorun olup olmadığı değerlendirilmekte ve bireye özgü en uygun müdahale programları oluşturulmaktadır.

ATTENTİONER İLE DİKKATİMİ TOPLUYORUM PROGRAMI

Bu program: Dikkat sorunu yaşayan çocuklar için Attentioner, yapılandırılmış 20 seanslık program ile ilgili kuramsal bir alt yapı sunarken aynı zamanda değerlendirme, vaka formulasyonu, sık kullanılabilecek teknikler ile ilgili uygulama yapma fırsatı tanıyarak bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.


 • Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.

 • Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.

 • Uygulayıcının verdiği tek yardım; Tayfun sembolüdür.

 • Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır.

 • Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur.


Program İçeriği

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş bireylerin dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

Program 2 temele dayanmaktadır:

 • Öğrenme Psikolojisi,

 • Nöropsikolojik temeller.


Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

ATTENTIONER BİREYSEL EĞİTİMİNİN ÇALIŞMA DÜZENİ


 • Bireysel çalışma olarak uygulanır.

 • 20 oturumdan (15 bireysel + 5 Aile) oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.

 • Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.

 • Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.

 • Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.

 • Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. ( Ejderha Tayfun).

 • Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.


dikkat-foto

Dikkat ve Algı Testlerimiz;

 • MOXO d-CPT Testi

 • FROSTIG Görsel Algılama Testi

 • D2 Dikkat Testi

 • BURDON Dikkat Testi

 • BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi

 • BENTON Görsel Bellek Testi

 • FRANKFURTER Dikkat Testi

MOXO TESTİ

Çocuğunuzun dikkat başarısını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için merkezimizde MOXO TESTİ uygulanmaktadır.Moxo Dikkat Testi, dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlarımız tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir. Test sonuçlarına göre ise ATTENTİONER müdahale programı uygulanmaktadır.

ZEKA TESTLERİ

 • WİSC-R Zeka Testi

 • WISC-IV (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

 • Cattell 2A-3A Zeka Testi

 • GOOD ENOUGH-HARRİS

 • Bir İnsan Çiz Testi

 • PORTEUS Labirentleri Testi

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNA ERGOTERAPİ YAKLAŞIMI

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), 4-17 yaş grubunun yaklaşık %11’ini etkileyen nörogelişimsel bir problemdir. DEHB başlıca, fonksiyonu ve gelişimi engelleyen kalıcı bir dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite (dürtüsellik) semptomlarına sebep olur. Ergoterapistler, DEHB olan çocukların müdahalesinde kişi merkezli kanıta dayalı detaylı değerlendirmeler ve klinik gözlemlerden sonra, terapi, ev ve okulu içeren bir iş birliği üçgeni hazırlarlar. Terapi esnasında müdahale edilen başlıklar genel olarak:


 • Kognitif beceriler

 • Motor beceriler

 • Duyusal işlemleme becerileri

 • Günlük yaşam aktivitelerindeki problemlerdir


Bu müdahalelerin yanında ergoterapistler; okul ve evdeki çevresel düzenlemeler, yardımcı teknoloji önerilmesi, ev programları, akademik başarının arttırılmasına yönelik müdahaleler gibi birçok yaklaşımı çocuğun ihtiyaçlarına göre kullanmaktadırlar.

Duyu bütünleme bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Dikkat ile ilişkili bozukluklar duyu bütünleme terapisi ile tedavi edilebilir mi?

Uyanıklık ve dikkat ile ilişkili zorluklar ve aşırı hareketlilik hem duyu bütünleme bozuklukları hem de dikkat dağınıklığı ve hiperaktivitebozukluğundagörülebilir ve duyu bütünleme terapisi bu problemlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite olarak nitelendirilen bazı davranışlar aslında duyu bütünlemebozukluğunungöstergesi olabilir. Örneğin, dokunmaya veya işitmeyekarşı hassasiyeti olan bir çocuğun dikkati kolayca dağılabilir; ya da zayıf postüral stabilitesi veya zayıf vestibüler işlemlemesi olan çocuk otururken sürekli hareketli olabilir.