Gelişimsel Değerlendirme ve Takip

Doğumdan itibaren herhangi bir sorun olmadığı durumlarda 3 yaşına kadar 3 ayda bir, 3-6 yaş aralığında 6 ayda bir takip edilmesi gerektiğini biliyor muydunuz?

Erken çocukluk dönemi gelişimin en kritik dönemlerden biri olup çocuğun yaşamının ilerleyen yıllarında öğrenme yaşantıları, sosyal ilişkiler,yaşam kalitesi ve üretkenliği için temel oluşturmaktadır. O sebeple bu dönemde yapılacak erken müdahaleler bireylerin hem bilişsel kapasiteleri, akademik başarıları,kişilik yapıları ve sosyal davranışları üzerinde kalıcı bir etki göstereceği unutulmamalıdır. Merkezimizde çocukların gelişimi interdisipliner olarak uygun ve güvenilir ölçme araçlarıyla değerlendirilip, gelişimin maksimum düzeyde desteklenmesini ve oluşabilecek sorunları erken dönemde belirleyip bireye özgü müdahale programları oluşturulmaktadır.

degerlendirme-photo

Gelişimsel Değerlendirme Testlerimiz;


 • Denver II Gelişim Tarama Testi

 • GEÇDA-Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

 • AGTE-Ankara Gelişim Tarama Envanteri

 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ-2-TV)

 • GESSEL Gelişim Figürleri Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Erken Müdahale Programlarımız;

Gelişimsel risk altında olan veya özel gereksinimi olan ( Down sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Serebral palsi vb.) çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim desteği ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Uygulanan programlar;

 • DIR Floortime 201
 • Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı(ETEÇOM)

 • Otizmde NÖROPLAY Yöntemi

 • Gelişimsel Destek Eğitim Programı(GEDEP)

 • Otizmde Karşılıklı Taklit Programı

 • Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı

 • Portage Erken Eğitim Programı

Okul Destek Hizmetlerinde Erken Müdahale Kapsamında;

 • Erken Okuryazarlık Testi(EROT)

 • Çalışma Belleği Ölçeği

 • Hızlı İsimlendirme Testi

 • Bütünlendirilmiş Dil ve Okuryazarlık Becerileri Testi(TILLS) uygulanmaktadır.