Çocuklarda ERGOTERAPİ


Çocuklarımızın hayatı aktivitelerden oluşmaktadır, bu aktiviteler arasında oyun, öğrenme, uyku ve dinlenme, arkadaşlarla etkileşim kurma, giyinme, yemek yeme ve diğer günlük aktiviteler sayılabilir. Ergoterapi siz ve çocuğunuz için anlamlı ve önemli olan aktiviteleri okulda, evde, klinikte destekleyip katılımı amaçlayan bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler lisans programlarında duyu bütünleme, el rehabilitasyonu, yeme-yutma bozuklukları rehabilitasyonu, az gören rehabilitasyonu, bilişsel rehabilitasyon, nörogelişimsel bozukluklarda rehabilitasyon, günlük yaşam aktiviteleri rehabilitasyonu, yardımcı teknolojiler gibi konularda eğitim alır. Çocukların fiziksel, sosyal, psikolojik, duyusal, duygusal ve bilişsel yapısı hakkında güçlü bilgiye sahip olup çocuğa, aktivitelerine ve çevresine müdahale eder. Ergoterapi herhangi bir doğumsal sakatlık, gelişimsel gecikme, hastalık, kaza veya yaşlanma sonucunda ortaya çıkan mental, bilişsel, duyusal, duygusal, sosyal ve/veya fiziksel becerilerde oluşan bozuklukları iyileştirmek, geliştirmek ve kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini sağlamaktır.Ana amaç; birtakım durumlardan oluşan bozuklukları geliştirebilmek, iyileştirebilmek ve günlük hayata transfer edebilmektir yani rehabilite edebilmektir. Ergoterapistin en önemli amacı eğitim, iş, oyun, öğrenme, uyku ve dinlenme, arkadaşlarla etkileşim kurma, giyinme, yemek yeme ve diğer günlük aktivitelerde bağımsızlığını sağlamak, arttırmak, aktif katılımını sağlamaktır. Böylece okulda, evde, klinikte destekleyip katılımı sağlayarak aktivitelerine ve çevresine müdahale eder. Merkezimizde birey standardize edilmiş testlerle değerlendirilir, müdahale programı çizilir, ev programları da verilerek çocuğun durumuna göre haftalık seanslarla takibi sağlanmaktadır

ergoterapi

Çocuğum neden Ergoterapi’ye ihtiyaç duyar?


Ergoterapinin çocuğunuza yardımcı olabileceği birçok yol vardır. Ergoterapinin özü katılımı teşvik etmektir; bu, dikkat problemi olan bir çocuğa okulda başarılı olması için yardım etmek, otizmli bir çocuğu sosyalleşmesi için desteklemek, gelişimsel engeli olan bir çocuğun giyinmesini kolaylaştırmak, doğumsal el anomalisi olan bir çocuğun yazı yazmasını desteklemek anlamına gelebilir bunların yanında; küçük çocuklarda ergoterapi, büyümeyi ve gelişmeyi desteklemeye odaklanır. Bir ergoterapist çocuğunuzun vücut yapı fonksiyonlarını, aktivitelerini ve çevresini detaylı bir şekilde değerlendirir ve çocuğun çevresiyle iş birliği içerisinde birey-selleştirilmiş bir müdahale programı hazırlar.

Duyu Bütünleme ve Ergoterapi


Duyu bütünleme, ‘vücudumuzdan ve çevremizden aldığımız duyu bilgilerinin kullanım için organize edilmesi sürecidir.’ Duyu bütünleme modeli nörobilim alanında çalışan Amerikalı bir Ergoterapist ve Psikolog olan A.Jean Ayres tarafından geliştirilmiştir. Duyu bütünleme bozukluğu, beynin duyusal bilgilerin işlenmesi ve bütünleştirilmesi için uygun şekilde organize edilmediğinde meydana gelir. İyi düzenlenmiş ve uygun şekilde çalışan bir duyusal sistem sosyal-duygusal, fiziksel, bilişsel, iletişim becerisi, kendine bakım, akademik beceri, dikkat ve oyun gibi birçok önemli sonuca katkıda bulunmaktadır. Duyu bütünleme terapisi çocuğun fiziksel, sosyal ve işlevsel etkinliklere aktif, bireyselleştirilmiş ve uyaran açısından zengin deneyimleri kullanarak katılımını teşvik etmektedir. Ergoterapistler detaylı bir şekilde çocuğu değerlendirdikten sonra çocuğun ihtiyaçlarına göre duyu bütünleme seanslarını müdahaleye dahil edebilirler.

Çocuğunuz aşağıda yer alan problemlerden üç veya daha fazlasını yaşıyorsa duyu bütünleme temelli terapi alması fayda sağlayabilir;


 • Dikkatini odaklamada zorluk, aşırı odaklanma ya da başka bir görevegeçememe.

 • Düşük kas tonusu; kollarına yaslanmaya ya da masaya dayanmaya eğilimli olma.

 • Yeni becerileri öğrenmekiçindiğerçocuklardan daha fazla pratiğeihtiyaç duyma.

 • Kalem ve boya uçlarınınsürekli kırar ya da bastırarak yazma/boyama.

 • Zıplama, sallanma veya ayaklarının yerden kesildiği aktivitelerden hoşlanmama.

 • Yazı yazmaktan hoşlanmama ve yazı aktivitelerinde çabuk yorulma.

 • Dikkatini vermekte veya yönergeleri takip etmede zorluk.

 • Normalin üstünde aktif veya yavaşlamakta zorluk çekme.

 • Zayıf özgüven/özsaygı ve güvensiz olma.

 • Yüzme, duş, sarılma ve/veya saç kesiminden hoşlanmama.

 • Dokunma, ses, koku ve tatlara aşırı tepki verme.

 • Beden eğitimi veya fiziksel aktivitelerden kaçınma.

 • Yaşıtlarıyla arkadaşlık yapmakta zorluk çekme, yaşıtlarındansa daha büyük veya daha küçüklerle oynamayı tercih etme.

 • Harfleri ters yazma örneğin “b” ile “d” harflerini karıştırma gibi ya da harfleri çizgilerin arasına yerleştirmekte zorluk çekme.

 • Motor aktivite için gerekli birden çok basamaklı yönergeleri takipte zorluk.

Ergoterapistlerin Duyu Bütünlemeyi müdahale programlarına dahil ettikleri tanı gruplarından bazıları ;


 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 • Öğrenme Güçlükleri

 • Davranış bozuklukları

 • Otizm Spektrum Bozukluğu

 • Serebral Palsi

 • Down Sendromu

 • Gelişimsel gerilikler

 • İnce veya kaba motor fonksiyon bozuklukları