ÇOCUK ve ERGEN TERAPİSİ

Terapist; aileler ile iş birliği içinde çocuk ve ergenlerin problemlerine çözüm bularak, içinde bulundukları durumu daha sağlıklı yönetebilmeyi ve yardımcı olmayı hedefler.Çocuk ve ergenlerin terapi ve danışmanlık alabileceği bazı alanlar şunlardır:


 • Davranış bozuklukları (tırnak yeme, alt ıslatma,hırsızlık,yalan söyleme vb.)

 • Duygusal süreç

 • Okula alışma ve uyum süreci

 • Sınav ve performans kaygısı

 • Özgüven gelişimi

 • Bağımlılık ve tekrarlayıcı davranışlar

 • Akran zorbalığı

 • Teknoloji bağımlılığı

 • Sosyal iletişim becerileri ve akran ilişkileri

 • Ağlama nöbetleri ve öfke krizleri

 • Yeme bozukluklar


Psikolojik Testler;


 • Frankfurt Dikkat Testi

 • D2 Dikkat Testi

 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Sınav Kaygısı Testi

 • Catell 2-A Zeka Testi

 • Koppitz İnsan Çizim Testi

 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Test