OYUN TERAPİSİ

Okul öncesi dönem çocuklarının kelime dağarcıklarının sınırlı olması (alıcı dil) bu yaş çocuğunun kendini konuşarak ifade etmesini(ifade edici dil)güçleştirmektedir. Dolayısıyla hem duygusal hem de davranışsal problemleriyle başa çıkmada sadece psikolojik danışma yeterli olmayabilir. Okul öncesi dönem çocuğunun kendi dünyalarında olup bitenleri oyunlar aracılığıyla ve/veya sembolik araçlarla (Örn. oyun hamuru, resim, oyuncaklar gibi) aktarmaları duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklarla çalışırken oyun terapisini kullanmanın etkili olabileceğini göstermektedir. Kısacası yetişkinler için danışmanlık ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur.

oyun-foto

Okul öncesi dönem çocuğunun oyun terapisinden yararlanabileceği durumlar arasında;


 • Aşırı kızgınlık, endişe, üzüntü ya da korku

 • Saldırgan davranış (kendine ya da diğerlerine zarar verme)

 • Ayrılma korkusu

 • Kayıp ve yas süreci

 • Aşırı çekingenlik

 • Kardeş kıskançlığı

 • Davranışsal gerileme (alt ıslatma, parmak emme, vb gibi)

 • Özgüven sorunları ve sosyal beceriler

 • Uyku, yeme ya da tuvalet sorunları

 • Cinsel davranışlarla ve düşüncelerle aşırı meşgul olma

 • Ailede yaşanan değişimlere uyum sağlamada yaşanan sorunlar(Boşanma sürecine uyum sağlama)

 • Travma sonrası yaşanılan olumsuz duygu ve davranışlar

 • Fiziksel nedeni olmayan mide bulantıları, baş ağrıları gibi rahatsızlıklar yer almaktadır.

Oyun Terapisi çocuğa ne katar?


Çocuğun duygularını ve yaşadıkları çatışmaları dışa vurma fırsatı sağlayarak, bunların fark edilmesini ve çözüm yolları bulunarak baş edilmesini sağlar.İlişkilerde güçlü bağ kurabilmelerine, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, zihinsel ve fiziksel beceriler geliştirmelerine ve etkili sosyal beceriler geliştirilmelerine yardımcı olur. Oyunun iyileştirici etkenlerini şu şekilde özetleyebiliriz:


 • Kendini ifade etmek

 • Doğrudan ve dolaylı öğretim

 • Duygusal boşalma

 • Olumlu duygulanım

 • Bağlanma ve ilişkiyi geliştirme

 • Empati

 • Güç/Kontrol

 • Yeterlilik ve Öz denetim

 • Benlik algısı

 • Yaratıcı problem çözme


Oyun Terapisinin Aşamaları Nelerdir?


Terapi sürecinin üç temel aşaması vardır. İlk seansları içeren uyum ilişkisi geliştirme, üç aşamanın en uzunu olan derinlemesine çalışma ve son aşama olan sonlandırma aşamasıdır.

Oyun Terapisinin süresi ve yoğunlu nasıl olmalıdır?


Ortalama 6 ile 8 seans sürebileceği tahmin edilen oyun terapisinde kesin bir seans sayısı belirtmek doğru olmayacaktır. Oyun terapisinin kaç seans süreceği bireylerin yaşadıklarına ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik tespit edilmektedir. Her bireyin yaşam olayları farklı olduğundan dolayı, süreç içinde karar verilmektedir.